บริษัท รุ่งกิจเรียลเอสเตจ จำกัด
290/43 หมู่ 3 ซ.รามคำแหง 122 ถ.รามคำแหง
สะพานสูง กรุงเทพฯ 10240
0-2737-9800
0-2737-9229
info@rk.co.th
ทุกวัน 08.00 น - 18.00 น.
วงเงินกู้
บาท

ดอกเบี้ยต่อปี
ระยะเวลากู้
อัตราผ่อนต่อเดือน
บาท
รายได้ปัจจุบัน
บาท/เดือน
* หมายเหตุ  รายได้ปัจจุบันหรือรายได้ขั้นต่ำ คือ รายได้ที่หัก
ภาระทางนิติกรรมที่เกิดขึ้นแล้ว เช่น การผ่อนรถ
รายได้ขั้นต่ำ
บาท / เดือน

ดอกเบี้ยต่อปี
ระยะเวลากู้
วงเงินที่สามารถกู้ได้
บาท
* หมายเหตุ  รายได้ปัจจุบันหรือรายได้ขั้นต่ำ คือ รายได้ที่หัก
ภาระทางนิติกรรมที่เกิดขึ้นแล้ว เช่น การผ่อนรถ
Copyright © 2010 Rungkit Property. All rights reserved
0-2737-9800
Contact Us